GREIN LOFTS ALTICE KRUFIN

Loftur Altice Þorsteinsson skrifaði á dögunum grein á bloggið sitt sem heitir „Málflutningur evrópskra nýlenduvelda á Íslandi“.  Greinin er óvenjuleg að því leiti að hún er tiltölulega hófstillt miðað við annað sem komið hefur frá Lofti.  Greinin byrjar svona:

Fréttablaðið birti 17. marz 2011 ritgerð eftir Margréti Einarsdóttur, undir
fyrirsögninni »Icesave-lagalegar afleiðingar synjunar«. Þar sem Margrét
er forstöðumaður Evrópuréttarstofnunar HR, sem kostuð er af ESB, verður
að telja hana vera erindreka ESB og frá Brussel er ekki langt til London
og Haag.

Ekki kemur því á óvart að Margrét býður lesendum upp á einhliða málflutning sem einkennist fremur af rangfærslum ríkisstjórnar Íslands en hófstilltu mati fræðimanns. Margrét virðist telja að landsmenn hafi ekki heyrt af Icesave-málinu og þekki ekki grunnröksemdir sem það varða. Ég leyfi mér að vera á öndverðum meiði við Margréti varðandi öll atriði Icesave-málsins.

Hér ber að staldra við og spyrja sig hvað Loftur eigi við þegar hann segir Margréti flytja einhliða málflutning. -Er hann ekki sjálfur að því líka? Loftur heldur fram fullum fetum að Evrópuréttarstofnun HR sé kostuð af ESB!  -Þetta eru einfaldlega ósannindi.  Evrópuréttarstofnun HR hefur ekki fengið krónu frá ESB og er kostuð af Háskólanum í Reykjavík.  Þetta er hægt að sannreyna með einu símtali.

1. Margrét byrjar ritgerð sína á upprifjun um hótunarbréf ESA frá
26. maí 2010. Ef Margrét hefði viljað koma á framfæri hlutlausum
upplýsingum, hefði hún nefnt að ESA sendi frá sér úrskurð
varðandi Icesave frá 15. desember 2010. Með þeim úrskurði ógilti
ESA veigamestu hótanirnar frá 26. maí. Ólíkt hótunarbréfinu sem
Margrét telur svo mikilvægt, er álit ESA frá 15. desember vel
rökstutt og niðurstaðan ótvíræð.

SVAR:
Hann blandar saman áminningarbréfi ESA frá mai (sem hann kallar hótunarbréf) og úrskurði ESA um neyðarlögin í desember. Það hafa margir fleiri lögfræðingar heldur en hún bent á, m.a. Skúli Magnússon ritarihjá EFTA dómstólnum, að áminningin er á bið þar  til niðurstaða fæst í Icesave III, verði niðurstaðan NEI þá mun Ísland þurfa að svara fyrir brot sín á EES samningnum, sem lúta að því að mismuna fólki eftir þjóðerni og ekki uppfylla skilyrðin um innistæðutryggingasjóð.

– – –

2. ESA úrskurðaði að engir samningar, lög eða tilskipanir hefðu verið
brotin, varðandi mikilvægustu atriði málsins: Fullkomlega var
löglegt að veita innistæðueigendum forgang, eins og gert var með
Neyðarlögunum. Einnig úrskurðaði ESA að framkvæmd FME á
millifærslum úr gömlu bönkunum yfir í þá nýju var fullkomlega
eðlileg. Lagasetning og réttarframkvæmd Neyðarlaganna er því
traust, svo framarlega sem lögsögu Íslands er ekki varpað fyrir
borð með Icesave-III-samningunum.

SVAR:
Neyðarlögin halda væntanlega í samræmi við desember bréfið, en það verða hins vegar örugglega málaferli út af þeim, þar liggur stærsta óvissan. Lögsögu Íslands er ekki varpað fyrir neitt borð.

– –

3. Margrét tekur alvarlega hótanir Per Sanderud um að verði
Icesave-lögin ekki samþykkt í þjóðaratkvæðinu 9. apríl 2011,
muni hann sjá til þess að ESA sendi frá sér skaðlegan úrskurð
fyrir Ísland. Sanderud hótar einnig að hann muni ákæra Ísland
fyrir EFTA-dómstólnum. Ætli Margrét verði ekki hissa þegar í
ljós kemur að ESA mun sýkna Ísland um öll brot á EES-
samningnum? Sanderud til afsökunar má nefna að endurteknar
hótanir hans eru bara endursýningar á gömlum myndböndum
sem gerð voru fyrir úrskurðinn 15. desember.

SVAR:
Hann veit ekkert frekar en hún hvort EFTA dómstóllinn mun sýna Ísland,
ESA hefur unnið 27 af 29 málum fyrir dómnum hingað til.

– –

4. Sannleikurinn er sá að örsmáar líkur eru fyrir ákæru frá ESA,
enda tilefnið ekkert. Flestar stofnanir ESB og sérfræðingar á
vegum Evrópuríkisins hafa gefið yfirlýsingar um afdráttarlaust
bann við ríkisábyrgðum á innistæðutrygginga-kerfum Evrópska
efnahagssvæðisins. Í þessu sambandi má nefna að yfirlýsingar
ríkisstjórnarinnar, um að allar bankainnistæður á Íslandi séu
ríkistryggðar, er fullkominn þvættingur. Einungis Alþingi með
samþykki fullveldishafans-almennings getur veitt slíkar
tryggingar.

SVAR:
Sannleikurinn er mjög teygjanlegur hjá Lofti, þarna vísar hann í sérfræðinga ESB sem trúverðuga aðila þegar það hentar honum, en í byrjun reyndi hann að gera Margréti ótrúverðuga vegna þess að hún væri „sérfræðingur ESB“.  Hentistefnurök eru ekki boðleg skynsömu fólki. Svo segir hann að yfirlýsingar Geirs um ábyrgð á innistæðum þínum séu þvættingur, svo þú ættir kanski að taka út peninginn þinn?

– –

5. Margrét virðist ekki vita að Landsbankinn var með fullar
innistæðutryggingar í Bretlandi og Hollandi, sem voru mun
hærri en lágmarkstrygging ESB. Þetta hefur fjármálaeftirlit
Bretlands staðfest og þess má geta að Landsbankinn fékk
starfsleyfi í Bretlandi í desember 2001 og hann fekk
viðbótartryggingu hjá FSCS fyrir Icesave í júlí 2006
(FSA No. 207250).

SVAR:
Þess vegna greiddu yfirvöld í Bretlandi út allar upphæðirnar, en þau krefja hins vegar Ísland aðeins um lágmarkið, því það er hið skýra samningsbrot.

– –

6. Margrét virðist ekki heldur vita að Neyðarlögin frá 6. október
2008 fjölluðu ekkert um mismunun, heldur um eftirfarandi tvö
atriði:

a) Heimild til ríkisins að stofna nýja banka og
        b) Forgang krafna frá innistæðueigendum í þrotabú banka.
   
    Úrskurður ESA frá 15. desember fjallaði einmitt um að
    Neyðarlögin standast alla skoðun. Þótt Per Sanderud léti verða
    af hótunum sínum mun EFTA-dómstóllinn einungis úrskurða
    um hugsanlegt brot á EES-samningnum en alls ekki um
    skaðabótaábyrgð.

SVAR:
Neyðarlögin voru sett til bjargar Íslendingum, og það er eftiráskýring NEI sinna að þau hafi komið Bretum vel. Hins vegar lítur út fyrir að Loftur skilji ekki að það er afleiðing lagasetningarinnar sem felur í sér mismunun þar sem að erlendar innistæður voru ekki tryggðar uppí topp eins og þær íslensku. Skaðabótaábyrgðin kemur síðan fram í dómsmálum heima en ekki fyrir EFTA dómsstólnum en Margrét vísar í fordæmi um mál sem fallið hafa fyrir EFTA dómstólnum og síðan leitt til bóta fyrir héraðsdómum.

– –

7. Eina afleiðing Neyðarlaganna sem ESA notar ennþá til hótana er
óbein mismunun því að um beina mismunun var sannanlega
ekki að ræða. Engin skilyrði eru fyrir sektardómi vegna óbeinnar
mismununar, einfaldlega vegna þess að ekki verður sýnt fram á
að neinn innistæðueigandi hafi orðið fyrir fjártjóni. Tryggingasjóðir
Bretlands og Hollands greiddu þessar kröfur enda var það þeirra
verkefni.

SVAR:.
Þarna er Loftur að álykta um hvernig EFTA dómstóllinn muni dæma, en  ESA gerir athugasemdir við brot á reglunum, þó að hann velji að kalla það hótanir, þá er það einfaldlega hlutverk ESA sem Eftirlitsstofnunar EFTA að fylgjast með því hvort samningnum sé framfylgt og gera athugasemdir við hugsanleg brot, hann gæti allt eins uppá davíðsku farið að kalla ESA Hótunarstofnun Evrópu. Skilyrðin fyrir sekt verða úrskurðuð af dómurunum en ekki Lofti sem betur fer. Tryggingasjóðr B&H greiddu út innistæðurnar af því að Ísland átti ekki pening á þeim tíma og yfirvöld, Geir og Davíð og Árni og Baldur og allir hinir, lofuðu þá að endurgreiða lágmarksupphæðina.  Það var hins vegar hlutverk hins íslenska TIF (tryggingasjóðs) að greiða þetta í tilfelli Landsbankans því þeir voru ekki búnir (þrátt fyrir ítrekaðar ábendingar og þrýsting breskra og hollenskra yfirvalda á íslensk yfirvöld, síðast í London 2. sept með Björgvini og Baldri) að koma sínu útibúi í dóttufélag eins og Kaupþing.

– –

8. Margrét japlar á þeirri gömlu tuggu að stjórnvöld á Íslandi

»hafi ekki séð til þess að hér á landi væri komið á fót
innistæðu-tryggingakerfi sem virkaði«.

Evrópusambandið sjálft hefur viðurkennt að tryggingakerfið á
Íslandi var með sama hætti og í öðrum EES-ríkjum og í
fullkomnu samræmi við Tilskipun 94/19/EB. Eftirlit með þessu
hafði ESA í 15 ár, án athugasemda. Sérfræðingar ESB, eins og
Tobias Fuchs hafa staðfest þetta í ritrýndum fræðigreinum, án
nokkurra athugasemda.

SVAR:
Það sem Loftur kallar tuggu, er nákvæmleg það sem deilan við Evrópu snýst um. Hann Loftur ruglar saman því hvort að kerfinu sem komið er á fót sé samkvæmt reglum eða hvort að rekstur kerfisins hafi verið fullnægjandi eða ábótavant. Í því liggur deilan, FME hefði getað krafist mun meira af íslensku bönkunum og íslensk stjórnvöld fengu töluvert af ábendingum þar um en ákváðu að horfa framhjá því, fara í ímyndarherferðir í útlöndum í stað þess að taka á vandanum. Þess vegna sitjum við uppi með þessa bölvuðu skuld.

– – –

Margrét
og aðrir erindrekar ríkisstjórnarinnar reyna að hræða almenning til að
samþykkja greiðslur á forsendulausum Icesave-kröfum. Allur málflutningur
þessa fólks einkennist af rangfærslum og blekkingum. Gengið er svo
langt að misnota opinberar stofnanir til að dreifa villandi
fullyrðingum, sem oft er búið að hrekja með traustum rökum. Enginn
væntir mikils af Evrópuréttarstofnun HR, en að aðilar eins og
Lagastofnun Háskóla Íslands skuli taka þátt í þessum ljóta leik, veldur
mörgum Íslendingum sárum vonbrigðum.

SVAR:
Lokapunkturinn um erindreka ber með sér mikla óvild í garð ríkistjórnar sem er að taka til óreiðuna eftir valdatíð sjálfstæðiflokksins yfir tvo áratugi. Yfirlýsingar eins og „Allur málflutningur þess fólks“ fela í sér að Loftur hefur ekki rök heldur alhæfir um „þetta fólk“ og segir allt sem það segi vera rangt eða blekkingar. Hann beitir þeim sjálfur hins vegar töluvert eins og ég hef sýnt fram á að ofan. Síðasta setningin er ekki svara verð en hver og einn verður að ákveða fyrir sig hvort hann telji Loft Altice Þorsteinsson vera betri sérfræðing í málefnum sem varða Evrópu eða þessar tvær stofnanir sem hann og „margir Íslendingar“ hafa orðið fyrir sárum vonbrigðum með!

Site Footer